-A A A+


Opłaty za postój

Wysokość opłat za czas parkowania pojazdu samochodowego w SPPN

- 1,50 zł – za parkowanie do 0,5 h (opłata minimalna),
- 2,50 zł – za pierwszą godzinę parkowania,
- 3,00 zł – za rozpoczętą drugą godzinę parkowania,
- 3,50 zł – za rozpoczętą trzecią godzinę parkowania,
- 2,50 zł – za każdą kolejną godzinę parkowania,
- 30,00 zł – abonament mieszkańca – opłata za miesiąc parkowania,
- 150,00 zł – abonament na całą SPPN – opłata za miesiąc parkowania

Wysokość opłat za korzystanie z parkingu przy Galerii Lider

Postój bezpłatny - pierwsze dwie godziny postoju
- 2,50 zł - rozpoczęta trzecia godzina parkowania,
- 3,00 zł - rozpoczęta czwarta godzina parkowania,
- 3,50 zł - rozpoczęta piąta godzina parkowania,
- 2,50 zł - każda kolejna rozpoczęta godzina parkowania.